werkwoorden

mendini-proust

Werkwoorden in de onbepaalde wijs
Alessandro Mendini, ollo magazine 1982.
Vertaling: Huub Koch

het ritme van de tijd kiezen
verschillende methoden gebruiken
een spel spelen voor zichzelf
veel goden vereren
niet dezelfde weg opnieuw afleggen
hermafroditische architecten zijn
onvoorziene elementen introduceren
dalen zonder begin en zonder eind
definities verzamelen
niet alles meedelen
de stammen bezoeken
over het verleden mediteren
alomtegenwoordig zijn
waarom wat voor wie hoe waar we leven
de tekenen van de tijd zoeken
denken aan algemene visies van de wereld
opkomend gedrag beleven
oppervlakkigheid veroveren
niet aan avant-garde doen
de wereld niet veranderen
de esthetische utopie grondig beleven
voor zichzelf een pakhuis van stijlprocede’s vormen
zichtbare gedachten voortbrengen
ook zonder nieuws werken
over het oorlogs-design mediteren
een klassieke onverschilligheid hebben
denken aan het nut van het nutteloze
kwaliteit tussen de ruines scheppen
het werk verloochenen
onmogelijke dingen samenvoegen
de massamedia gebruiken
kalm en helder zijn ook al waait het
houden van de mensen die bestemd zijn voor jouw zaken
zich als een slinger tussen het verleden en de toekomst bewegen
stil staan bij de overgang van de stijlen
aan symmetrieën denken voor de totem
het heelal concipieren alsof het een beeldhouwwerk is
alles tamelijk ritueel weergeven
het toeval boven de orde prefereren
intens spraakzaam zijn
persoonlijke antwoorden geven
het kleine en het toevallige verwelkomen
de eigen ideologie verspreiden
de voorkeur geven aan symbolische projecten
een totaal andere wereld voorstellen
de regels van het heden omgooien
niet proberen oplossingen te vinden
verboden om identiteit te verliezen
niet naar vaste punten zoeken
geen oorlogen voeren

mendini